Anioł

E-książki

Informacje

Utwór Hansa Christiana Andersena (1805-75), pisarza duńskiego, klasyka światowej literatury dziecięcej. Jego baśnie podłogi jawor o głębokiej treści filozoficznej, społecznej i moralnej, przeniknięte są liryzmem i subtelną ironią.

Katalog