Bezpieczeństwo Ogólne problemy badawcze Tom 1

Nauki humanistyczne

Informacje

Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w trzech podstawowych wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane jako:- warunek przetrwania ludzkiego gatunku- potrzeba- wartość- stan świadomości- prawo człowieka

Katalog