Biblia dla dzieci czerwona

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Dom spokojnej starości Łódź

Trudno wymagać od dzieci czy młodzieży przeczytania całego Pisma Świętego.Biblia dla dzieci jest opracowaniem, które w przystępnej i Dom spokojnej starości Łódź bogato ilustrowanej formie przekazuje historie zbawienia i tajemnicę paschalna.Wybrane teksty zaczerpnięte ze Starego i Nowego Testamentu wprowadzają...

Cena: 38,17
Dostępność: dostępny do tygodnia