Biblia dla dzieci czerwona

Religia i religioznawstwo

Informacje

Trudno wymagać od dzieci czy młodzieży przeczytania całego Pisma Świętego.Biblia dla dzieci jest opracowaniem, które w przystępnej i bogato ilustrowanej formie przekazuje historie zbawienia i tajemnicę paschalna.Wybrane teksty zaczerpnięte ze Starego i Nowego Testamentu wprowadzają...

Katalog