Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947. Racibórz-Kłodzko-Głubczyce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Praca dr. Piotra Pałysa z Opola odkrywa mało znany i rzadko podejmowany dotąd w rodzimej literaturze temat polsko-czechosłowackiego konfliktu granicznego o pas Kłodzko-Głubczyce-Racibórz w latach 1945-1947. Tematyka ta z oczywistych względów nie stała się przedmiotem pogłębionych...

Katalog