Egzamin zawodowy - Kucharz małej gastronomii WSiP

Szkoły zawodowe

Informacje

Zbiór zawiera 10 zestawów zadań egzaminacyjnych na I i II część etapu pisemnego egzaminu (50 pytań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie kucharz małej gastronomii oraz 20 pytań dotyczących wiadomości i umiejętności związanych z...

Katalog