Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele rezultaty zastosowania

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Autor w publikacji bierze pod uwagę najnowsze osiągnięcia nauk biblijnych. Wychodzi naprzeciw współczesnym zapotrzebowaniom badawczym w zakresie teologii i biblistyki.

Katalog