Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz

E-książki

Informacje

Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz możliwość swobodnego przepływu osób, towarów i usług w ramach unii europejskiej powoduje, że coraz częściej stosunki prawne wykraczają poza obszar prawny jednego państwa. Dotyczy to również skutków wszczęcia postępowań...

Cena: 156,87
Dostępność: sprawdź w sklepie