Formy i źródła poezji Aleksandra Galicza

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Monografia stanowi pierwszą na gruncie polskiego literaturoznawstwa rusycystycznego próbę całościowego spojrzenia na poezję Aleksandra Galicza pod kątem bogactwa jej form i źródeł. W centrum uwagi znajduje się rosyjska pieśń autorska, jako "odwilżowy" nurt poetycki, w ramach którego...

Katalog