Formy i źródła poezji Aleksandra Galicza

Nauki humanistyczne

Informacje

Monografia stanowi pierwszą na gruncie polskiego literaturoznawstwa rusycystycznego próbę całościowego spojrzenia na poezję Aleksandra Galicza pod kątem bogactwa jej form i źródeł. W centrum uwagi znajduje się rosyjska pieśń autorska, jako \"odwilżowy\" nurt poetycki, w ramach którego...

Cena: 25,76
Dostępność: dostępny od ręki