Geografia w ujęciu humanistycznym. Wybór prac Krystyny Rembowskiej

E-książki

Informacje

Tom zawiera prace Krystyny Rembowskiej publikowane na przełomie XX i XXI w. Prezentują one humanistyczny, antynaturalistyczny model geografii.Tom obejmuje prace Krystyny Rembowskiej publikowane na przełomie XX i XXI w. Prezentują one humanistyczny, antynaturalistyczny model geografii, który...

Katalog