Inkluzja czy iluzja?

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

farba na rdzę

Recenzowana książka prezentuje koncepcyjnie dopracowany i spójny model zmiany społecznej na poziomie lokalnym, który może posłużyć farba na rdzę jako instrument projektowania działań zorientowanych na upodmiotowienie jednostek, grup i zbiorowości zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem....

Cena: 35,34
Dostępność: dostępny od ręki