Ja i mój świat 2. Lekcje dla..Etap wyrazu zad. dom

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Zadania domowe są jedną z części publikacji Ja i mój świat 2. Zostały one przygotowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i w szczególny sposób uwzględniają specyfikę edukacji osób z...

Katalog