Jan Paweł II / ATP

Biografie

Informacje

Książka jest próbą spojrzenia z perspektywy Kościoła powszechnego na niepowtarzalny styl sprawowania urzędu papieskiego przez Jana Pawła II, stara się też przybliżyć duchowość Papieża Polaka.Bi

Cena: 25,97
Dostępność: dostępny do tygodnia