Karta praw społecznych Rady Europy

E-książki

Informacje

Publikacja szczegółowo omawia:prawa społeczne i ekonomiczne regulowane Europejską Kartą i Zrewidowaną Europejską Kartą,mechanizm ustalania standardów w zakresie europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przez Komitet Praw Społecznych Rady Europy orazorzeczenia wyżej...

Katalog