Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem

Ekonomia i finanse

Informacje

Potrzeba sprawowania nadzoru nad przedsiębiorstwem wynika z konfliktu interesów między uczestnikami struktury korporacyjnej, mającego swoje korzenie w oddzieleniu własności spółki od zarządzania nią. Odpowiednio skonstruowany system nadzoru korporacyjnego to taki, który dysponuje...

Katalog