Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

Podręczniki

Informacje

Niniejsze opracowanie ma służyć pomocą nauczycielom w ich pracy diagnostycznej i terapeutycznej.Część I zatytułowana Diagnoza i terapia uczniów #8211; wybrane zagadnienia ma na celu przybliżenie nauczycielom treści związanych z najczęściej występującymi w praktyce szkolnej...

Katalog