Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

`Zbiór artykułów poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce na styku psychologii i medycyny. Prace zebrane zostały w logicznie ustalone trzy działy przedstawiające zasadnicze problemy związane z przedstawieniem badań nad komunikacją społeczną w zakresie pojmowania zdrowia i...

Katalog