Kontrola podatników-nowe proceduty

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

1. Wprowadzenie - dwie odrębne procedury kontroli 2. Procedura przewidziana w Ordynacji podatkowej 2.1. Organy podatkowe - właściwość 2.1.1. Zmiana właściwości 2.1.2. Wyznaczenie organu podatkowego 2.1.3. Przekazanie sprawy organowi celno-skarbowemu 2.1.4. Spory o właściwość ...

Katalog