Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu. Źródła i konteksty `Pałuby` Karola Irzykowskiego

Nauki humanistyczne

Informacje

Palimpsest, to słowo-klucz do Pałuby, które pojawiając się w podtytule Snów Marii Dunin Karola Irzykowskiego, metaforycznie wyraża zasadę rządzącą kompozycją jednej z najwybitniejszych polskich powieści XX wieku i zarazem otwiera ją na nowe odczytania. To zachęta do przebicia się...

Katalog