Metodologia badań w glottodydaktyce

Nauki humanistyczne

Informacje

nfc

To pierwsze w Polsce całościowe wprowadzenie do metodologii badań w glottodydaktyce przydatne będzie zwłaszcza osobom przygotowującym prace magisterskie nfc czy doktorskie ale także np. artykuły i inne opracowania naukowe. Przedstawia szczegółowo główne typy badań i zasady przygotowywania...

Cena: 24,50
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia