Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych

Pedagogika

Informacje

Celem monitorowania jest śledzenie realizacji podstawy programowej, wczesne wykrywanie nieprawidłowości i podejmowanie działań korygujących, dzięki którym niweluje się ryzyko jej niezrealizowania (co można poprawić, co warto zmienić). 60 narzędzi zawartych w tej publikacji pomoże...

Cena: 66,59
Dostępność: dostępny do tygodnia