Nowaja Ewropa nr 2/2014

Czasopisma, periodyki

Informacje

#8222;Nowa Europa Wschodnia#8221; zajmuje się europejską polityką wschodnią oraz państwami powstałymi po rozpadzie Związku Radzieckiego w różnych aspektach: politycznym, gospodarczym, kulturalnym, społecznym, historycznym itd.W piśmie czytelnik znajdzie różne gatunki dziennikarskie:...

Katalog