Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Prawo

Informacje

Problematyka podjęta w książce wpisuje się w nurt rozważań na temat zdolności systemów prawnych do regulacji zjawisk gospodarczych, które ze względu na gwałtowny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych uzyskały międzynarodowy lub globalny wymiar. Na kanwie...

Cena: 58,65
Dostępność: dostępny do tygodnia