Oddziały i akcje Kedywu Okręgu Warszawskiego poza Warszawą

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Tom Oddziały i akcje Kedywu Okręgu Warszawskiego poza Warszawą zamyka cykl edycji dokumentów pochodzących z archiwum komendanta Kedywu http://intra-stat.pl/ Okręgu AK Warszawa, Józefa Rybickiego. Dotychczas ukazało się dwanaście źródłowych pozycji opracowanych przez Hannę Rybicką. Historycy dziejów...

Katalog