Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego

E-książki

Informacje

W swojej rozprawie Edgar Loening przedstawił ewolucję instytucji odpowiedzialności państwa za bezprawne zachowania urzędników, uwzględniając rozwiązania prawa rzymskiego i prawa okresu średniowiecza, omówił koncepcje odpowiedzialności (prywatnoprawną i publicznoprawną) i poddał je...

Cena: 10,15
Dostępność: sprawdź w sklepie