Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego

Polityka

Informacje

Prof. zw. dr hab. Andrzej Misiuk #8211; Uniwersytet Warszawski:Przez wiele lat w badaniach naukowych i literaturze przedmiotu pokutował sposób postrzegania bezpieczeństwa przez pryzmat zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych państwa. Umykała zaś dość istotna kwestia społecznego...

Katalog