Ostatnie lata Polski Niepodległej Kampania 1939 roku

Polityka

Informacje

"Ostatnie lata Polski niepodległej. Kampania 1939 roku" to wykłady profesora Pawła Wieczorkiewicza (wydane poprzednio w dwóch osobnych tomach), opisujące sytuację transport chorych łódź w Polsce na tle wydarzeń europejskich w przededniu wybuchu II wojny światowej oraz we wrześniu 1939 r. Autor ukazuje sylwetki...

Katalog