Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego...

Polityka

Informacje

Polityka władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec Kościoła katolickiego należała do głównych priorytetów komunistycznego państwa przez cały okres jego istnienia. Wynikało to z ideologicznego nastawienia najważniejszych dygnitarzy, którzy kierowali się naukami Marksa, Engelsa i...

Cena: 49,80
Dostępność: dostępny od ręki