Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka

E-książki

Informacje

Celem autorki jest zrozumienie i opis mechanizmów, które budują funkcję ekspresywną i poetycką formacji słowotwórczych. [...] Zaczyna Iwona Kaproń-Charzyńska monografię od zasadniczych kwestii dotyczących pragmatyki lingwistycznej, pokazując odmienne jej rozumienie i usiłując dociec...

Katalog