Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych

E-książki

Informacje

-Jak uniknąć dyskwalifikacji projektu ubiegając się o jego dofinansowanie? -Jak wygląda praktyczne przygotowanie poszczególnych elementów składowych projektów europejskich? -Jak stosować środki odwoławcze od negatywnego wyniku oceny projektu? -W jaki sposób uniknąć niedoszacowania...

Katalog