Proste obliczenia chemiczne Repetytorium dla studentów ochrony środowiska

Podręczniki

Informacje

Materiał merytoryczny zawarty w podręczniku został podzielony na jedenaście rozdziałów. Układ treści każdego z nich rozpoczyna się od zagadnień teoretycznych wprowadzających w dany rozdział chemii, w dalszej kolejności sformułowane są problemy i na przykładach rozwiązywane...

Katalog