Sen i śmierć

Sensacja i kryminały

Informacje

Kontynuacja bestsellera Ostatni dobry człowiekNaładowany akcją thriller fi lozofi cznyNiels Bentzon, wrażliwy humanista i wybitny negocjator policyjny,powinien był ją przekonać. Nie dopuścić, by tej upalnej nocy skoczyłaz mostu w Kopenhadze. Ale mu się nie udało. Dlatego teraz jej...

Katalog