Średniowieczna broń palna w Polsce

Nauki humanistyczne

Informacje

Spis treściI. WstępI.1 Cel pracyI.2 Zakres chronologiczny i terytorialny pracyI.3 Stan badań nad początkami broni palnej w PolsceI.4. Charakterystyka materiału zabytkowegoI.4.a Zabytki broni palnejI.4.b. Pociski broni palnejII. Średniowieczne zabytki broni palnej w polskich zbiorach.II.1....

Katalog