Wschodniopruski obszar operacyjny w planowaniu strategicznym II RP

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Tematem niniejszej pracy jest przedstawienie koncepcji planistycznych wobec Prus Wschodnich i północnego Mazowsza w międzywojennym dwudziestoleciu. Od razu we wstępie autor pragnie zaznaczyć, że pod terminem wschodniopruski obszar operacyjny rozumie nie tylko właściwe Prusy Wschodnie, ale...

Cena: 41,00
Dostępność: dostępny od ręki