Współczesna bankowość centralna

Pozostałe

Informacje

Zaprezentowane w osiemnastu rozdziałach treści stanowią cenny wkład w trwającą od lat dyskusję nad rolą banku centralnego we współczesnej gospodarce, jego celami, narzędziami oddziaływania czy też złożonymi mechanizmami działania w warunkach kryzysu. Podjęta przez Autorów...

Cena: 59,15
Dostępność: dostępny od ręki