Wycena opcji egzotycznych

E-książki

Informacje

Niesymetryczność praw i obowiązków nałożonych na strony transakcji powoduje, że w grupie instrumentów pochodnych opcje są szczególnym instrumentem zarządzania ryzykiem.W przypadku opcji egzotycznych istnieje możliwość zapewniania nieco odmiennej struktury dochodu, którą można...

Katalog