z.W mojej małej ojczyźnie SP KL 4. Edukacja regionalna. Dolny Śląsk (stare wydanie)

Podręczniki

Informacje

Podręcznik do edukacji regionalnej w klasie czwartej szkoły podstawowej. Część poświęcona Dolnemu Śląsku. Omówiono w niej m.in. nast ępujące zagadnienia: miejsca, gdzie przyroda jest pod szczególną ochroną, zamki, pałace i miasta, kościoły i klasztory, zabytki kult ury ludowej,...

Cena: 8,82
Dostępność: dostępny do tygodnia