Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym

Ekonomia i finanse

Informacje

Głównym celem niniejszej publikacji jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań podejmowanych w skali międzynarodowej, aby to ryzyko minimalizować, a w konsekwencji zapobiegać kryzysom finansowym lub ograniczać ich skutki.Szczególna uwaga została...

Cena: 37,31
Dostępność: dostępny od ręki