Zło dobrem zwyciężaj. Modlitwy, kazania, rozważania (Audiobook)

Biografie, pamiętniki

Informacje

Pracownicy z Gruzji

Wyjątkowa monografia poświęcona Jerzemu Popiełuszce. W tym wydaniu można poznać szczegóły jego życia, ale też dodatkowo posłuchać Pracownicy z Gruzji jego kazań z lat 1982-1984. Te miały przecież wyjątkowy charakter. Wygłaszane dla strajkujących robotników, patriotyczno-religijne homilie dodawały...

Cena: 20,73
Dostępność: dostępny do tygodnia